Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Hafnis

hãfnis [pagal lotynišką Kopenhagos (lot. Hafnia) pavadinimą], chem. elementas Hf, atom. Nr. 72; metalas.

Hagada

hagadà [hebr. haggadah — padavimas, pasakojimas], rel.: 1. Talmudo dalis, sudaryta iš padavimų, alegorinių pamokomųjų pasakojimų, patarlių; 2. pasakojimas apie žydų išėjimą iš Egipto, skaitomas per Paschos (Velykų) šventes.

Hagiografas

hagiogrãfas, hagiografijos kūrinių autorius.

Hagiografija

hagiogrãfija [gr. hagios — šventas + ↗ …graifija], krikščionių rel. literatūroje — šventųjų gyvenimo aprašymai.

Hagiolatrija

hagiolãtrija [gr. hagiolatreia < hagios — šventas + latreia — tarnavimas, garbinimas], šventųjų jų garbinimas.

Hagis

hãgis [

Haidamakas

haidamãkas [turkų k. haydamak — užpulti]: 1. XVIII a. Dešiniakrantės Ukrainos liaudies išsivadavimo judėjimo dalyvis; 2. 1919—20 ukr. burž. nacionalistas kontrrevoliucionierius.

Haidukas

haidùkas [lenk. hajduk < veng. hajdúk (dgs.)]: 1. XV—XlX a. Balkanų pusiasalio kovotojas prieš turkų priespaudą, antifeodalinių sukilimų dalyvis; 2. dvarininkų tarnas, kelionės liokajus; 3. lenkų liaudies šokis, vengrų kilmės; labai greito tempo; šoka 1 vyras.

Haikus

háikus [jap.], jap. lyrikos žanras — 3 eilučių 17 skiemenų (5 + 7 + 5) eilėraštis, kilęs iš pusės tankos; XVI a. buvo komiško, vėliau ir rimto (gamtos, istorinių, liaudies padavimų motyvų) turinio.

Haimoritas

haimoritas, žandinio ančio (sinuso) uždegimas; pavadintas pagal anglų anatomo N. Haimoro (Highmore), aprašiusio šį antį, pavardę.