Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Haliucinogenai

haliucinogènai [hallucinatio + ↗ …genas], medžiagos, laikinai sutrikdančios psichinę veiklą ir sukeliančios haliucinacijas.

Halmirolizė

halmirolizė [gr. halmyros — sūrus + ↗ …lizė], geol. povandeninis dūlėjimas — jūrinių nuosėdų kitimas dėl druskų ir dujų poveikio.

Halo

halo… [gr. hals (kilm. halos) — druska], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su druska.

Halobiontai

halobiòntai [↗ halo… + ↗ biontas], organizmai, gyvenantys sūriame vandenyje arba sūriame dirvožemyje.

Halofilai

halofilai [↗ halo… + ↗ …filas], organizmai, mėgstantys labai druskingą aplinką; gyvena sūriuose vandenyse, druskožemiuose.

Halofobai

halofòbai [↗ halo… + ↗ …fobas], vandens organai, nepakeliantys sūrios aplinkos.

Halogenai

halogènai [↗ halo… + ↗ genas], chem. elementų grupė: fluoras F, chloras Cl, bromas Br, jodas I ir astatas At.

Halogenidai

halogenidai [↗ halogenai], halogenų junginiai su kt. elementais; mineralų klasė.

Halogeninti

halogèninti [↗ halogenai], įjungti halogeno atomą į org. junginius.

Halsas

hálsas [ol. hals]: 1. burlaivio kursas vėjo krypties ilgiu; 2. prieš vėją zigzagais plaukiančio burei arba traluojančio laivo kelio atkarpa nuo posūkio iki posūkio; 3. virvės, skrysčiai, laikantys apatinį burės kampą vėjyje.