Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Hodografas

hodogrãfas [gr. hodos — kelias +↗ …grafas]: 1. mat. kreivė, kuri yra kintamo vektoriaus, išeinančio iš 1 bet kurio taško ir turinčio įvairiais laiko momentais skirtingas reikšmes, galinių taškų aibė; 2. seismologijoje — kreivė, rodanti seisminės bangos kitimą per tam tikrą laiką ir kitimo greitį.

Hodometras

hodomètras [hodos + ↗ …metras], transporto mašinos prietaisas nuvažiuotam keliui matuoti.

Hodoskopas

hodoskòpas [hodos + ↗ …skopas], jonizuojančiojo spinduliavimo skaitiklių sistema didelės energijos dalelių trajektorijoms stebėti.

Hofmaršalas

hofmáršalas [vok. Hofmarschall], Vokietijoje ir Rusijoje vėlyvaisiais vid. amžiais — pareigūnas, tvarkęs imperatoriaus, kunigaikščio arba caro rūmų ūkį.

Hofmeisteris

hofméisteris [vok. Hofmeister]: 1. Vokietijoje vid. amžiais — pareigūnas, tvarkęs valdovo rūmų ūkį ir ceremonialą; vėliau — garbės titulas; tą titulą turėjęs asmuo; 2. Rusijoje XVIII a.— pareigybė ir titulas; tą titulą turėjęs asmuo.

Hokus

hòkus, jap. lyrikos žanras, kitaip ↗ haikus.

Holarktika

Holárktika, viena sausumos zoogeografinių sričių, apimanti Palearktiką ir Nearktiką.

Holas

hòlas [angl. hall]: 1. anglų gyv. namo priemenė; būdinga vid. amžių ir renesanso architektūrai; 2. pastato dalis; reprezentacinė rūmų, visuomeninio ar administracinio pastato, kotedžo patalpa; vestibiulis; laukiamasis.

Holdas

hòldas [veng. hold], žemės ploto vienetas, vart. Vengrijoje; lygus 0,432 ha arba 0,575 ha (kadastrinis Δ).

Holdingas

hòldingas [angl. holding], akcinė bendrovė, superkanti kt. bendrovių akcijų kontrolinius paketus, kad galėtų jas valdyti ir kontroliuoti.