Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Homocentrinis

homocentrinis [↗ homo… + ↗ centras], fiz. turintis bendrą susikirtimo tašką (židinį), pvz., Δ spindulių pluoštas.

Homofonai

homofònai [↗ homo… + gr. phōnē — garsas], vienodai tariami, bet skirtingai rašomi žodžiai arba žodžių formos, pvz., „sekti” ir „segti”.

Homofonija

homofònija, daugiabalsės muzikos faktūros tipas; homofoninę faktūrą sudaro svarbiausiasis (dažn. viršutinis) ir pritariamieji balsai.

Homoformos

homofòrmos [↗ homo… + ↗ forma], vienodai tariamos skirtingų žodžių formos, pvz., „kartu” — prieveiksmis ir bevardės giminės būdvardis.

Homogamija

homogãmija [homo… + ↗ …gamija]: 1. biol. procesas: vyriškieji ir moteriškieji individai palikuonims perduoda vienodus genus arba jų rinkinius; 2. dvilyčio augalo vyriškųjų ir moteriškųjų lyties organų subrendimas vienu laiku.

Homogeninis

homogènin‖is [gr. homogenēs], vienodas, vienalytis, neturintis sandaros skirtumų, pvz., ~ė sistema.

Homogeniškumas

homogeniškùmas [gr. homogeneia], priklausymas tai pačiai giminei; panašumas, vienarūšiškumas, vienalytiškumas.

Homogenizacija

homogenizãcija [gr. homogenēs — vienodas]: 1. metalo lydinio struktūros ir chem. sudėties suvienodinimas difuziniu atkaitinimu; 2. chem. labai dispersiškos emulsijos gavimas homogenizatoriumi.

Homogenizatorius

homogenizãtorius [↗ homogenizacija]: 1. aparatas labai dispersiškoms emulsijoms gauti, disperguojamą medžiagą labai dideliu greičiu leidžiant pro kapiliarines angeles; vart. pasterizuotam, sterilizuotam pienui, grietinėlei, pieno konservams, ledams gaminti; 2. ↗ emulsiklis.

Homografai

homogrãfai [↗ homo… + ↗ …grafas], vienodai rašomi, bet skirtingai tariami žodžiai arba žodžių formos, pvz., „trupa” ir „trumpà”.