Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Harjeriai

hárjeriai [angl. harrier — skalikas], medžioklinių (skalikų) šunų veislė.

Harmatanas

harmatãnas [isp. harmatan], sausas, karštas š. r. vėjas, pučiantis žiemą V. Afrikoje (Gvinėjos įlankos pakrantėje ir Žaliojo Kyšulio salose); neša daug dulkių; smėlio vėtra.

Harmonija

harmònija [gr. harmonia — darna]: 1. visumos ir jos dalių darna, vidaus ir išorės, turinio ir formos atitikimas; 2. daugiabalsės muzikos sąskambių ir jų santykių visuma; 1 sąskambis arba kelių sąskambių junginys; 3. muz. teorijos dalis, tirianti akordų sudarymo, jų jungimo dėsnius, tonacijų santykius; 4. lingv. balsių Δ, kitaip ↗ sinharmonizmas; 5. santaika, sandora, darna, vienybė.

Harmonika

harmònika [gr. harmonikos — darnus]: 1. mat. sinuso (arba kosinuso) pavidalo periodinė funkcija; 2. fiz. sudėtingo neperiodinio virpesio dedamoji, kurios dažnis yra pagr. dažnio kartotinis.

Harmoningas

harmoningas, darnus, pagrįstas harmonija.

Harmoninis

harmònin‖is: 1. susijęs su harmonija; 2. mat. susijęs su harmonika, pvz., ~ė analizė (sudėtingų periodinių funkcijų skaidymas į paprasčiausias periodines funkcijas), ~ė eilutė (atvirkštinių natūrinių skaičių eilutė 1 + + + …), n skaičių Δ vidurkis (n ir šių skaičių atvirkštinių skaičių sumos santykis).

Harmonizacija

harmonizãcija [gr. harmonia], harmoninio pritarimo sukūrimas kuriai nors melodijai.

Harmonizuoti

harmonizúoti, papildyti melodiją akordais pagal ↗ harmonijos (3) taisykles.

Harpagonas

harpagònas, šykštuolis, gobšas; pagal pranc. rašytojo Moljero (1622—73) komedijos „Šykštuolis” herojaus (Harpagon) vardą.

Harpija

hárpija (gr. Harpyia): 1. graikų mit. būtybė — moteris pabaisa, viesulo deivė; harpijos buvo laikomos be žinios dingusių žmonių pagrobėjomis; 2. vanagas Harpia harpyia; gyvena P. ir Centr. Amerikos tropiniuose miškuose; 3. pikta moteris.