Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Homohalinis

homohãlinis [↗ homo… + gr. hals (kilm. halos) — druska], galintis egzistuoti tik tam tikro druskingumo aplinkoje (ppr. apie organizmus).

Homoiotermija

homoiotèrmija [gr. homoios — vienodas + thermē — šiluma, karštis] ↗ homotermija.

Homologai

homològai [gr. homologos — atitinkamas, panašus], panašių arba tų pačių savybių org. junginiai, kurių radikalai skiriasi viena ar keliomis metileno —CH2— grupėmis.

Homologija

homològij‖a [gr. homologia — atitikimas]: 1. mat. toks projektyvinės plokštumos abipusis vienareikšmis atvaizdis į tą pačią plokštumą, kad tieses atitinka tiesės, o lieka nekintami tik 1 taškas (~os centras) ir 1 tiesė ( ~os ašis); 2. topologijoje — uždaros paviršiaus kreivės savybė riboti kurią nors to paviršiaus dalį; 3. biol. organų, turinčių bendrą sandaros planą, išsivystančių iš panašių užuomazgų, bet atliekančių skirtingas funkcijas, panašumas.

Homologinis

homològin‖is [↗ homologija], vienareikšmis, vienodai susijęs su kuo nors, atitinkamas, panašus.

Homologiškas

homològiškas [↗ homologija], vienareikšmis, atitinkamas.

Homonimai

homonimai [gr. homōnymos — bendravardis], vienodai tariami žodžiai, jų formos arba morfemos, pvz., „banda” — kaimenė ir „banda” — kepaliukas.

Homonimika

homonimika, homonimų visuma.

Homoosmosinis

homoosmosinis [↗ homo… + gr. ōsmos — slėgimas], gebantis išlaikyti pastovų osmosinį slėgį, pvz., Δ gyvūnas.

Homopauzė

homopáuzė [↗ homo… + lot. pausa — nustojimas, sustojimas, pabaiga], pereinamasis atmosferos sluoksnis tarp homosferos ir heterosferos.