Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Homoplastika

homoplãstika [↗ homo… + ↗ plastika], plastinės chirurgijos metodas: organams ir audiniams atkurti naudojami tos pačios biol. rūšies donoro audiniai.

Homoseksualizmas

homoseksualizmas [↗ homo… + lot. sexualis — lytinis], lytinis iškrypimas — lytinis potraukis savo lyties individui.

Homosfera

homosferà [↗ homo… + ↗ sfera], atmosferos sluoksnis nuo Žemės paviršiaus iki 100 km aukščio: jame oro chem. sudėtis mažai kinta.

Homotalizmas

homotalizmas [↗ homo… + gr. thallos — daigas, atžala], kai kurių žemesniųjų augalų (dumblių, grybų) dvilytiškumas — morfologiškai vienodi individai yra vienodi fiziologiškai ir genetiškai.

Homotermija

homotèrmija [↗ homo… + gr. thermē — šiluma], gebėjimas išlaikyti pastovią kūno temperatūrą; būdinga homoterminiams gyvūnams (paukščiams, žinduoliams).

Homoterminis

homotèrminis [↗ homotermija], turintis pastovią kūno temperatūrą, mažai priklausančią nuo aplinkos temperatūros, pvz., Δ gyvūnas (šiltakraujis gyvūnas).

Homotetija

homotètij‖a [↗ homo… + gr. thetos — išsidėstęs], mat. atvaizdis, pasižymintis tuo, kad plokštumos ar erdvės taškus ir jų vaizdus jungiančios tiesės kertasi 1 taške, vadinamajame ~os centre.

Homotipija

homotipija [↗ homo… + ↗ …tipija], biol. simetrinių organų, pvz., dešiniosios ir kairiosios rankos panašumas.

Homotopija

homotòpija [↗ homo… + gr. topos — vieta], mat. topologinės erdvės tolydi vienparametrė atvaizdžių šeima kitoje topologinėje erdvėje.

Homotransplantacija

homotransplantãcija [↗ homo… + ↗ transplantacija], individo audinių arba organų persodinimas tos pačios biol. rūšies individui.