Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Humoristinis

humoristinis, kupinas humoro, keliantis juoką, linksmas, pašaipiškas, pvz., Δ apsakymas, Δ stilius, Δ pasakojimas.

Humusas

hùmusas [lot. humus — žemė, dirvožemis], organinė dirvožemio dalis, susidaranti dėl augalų ir gyvūnų liekanų biocheminio kitimo; puvenos.

Hunai

hùnai [pagal klajoklių genčių hunų (gr. Hunnoi, lot. Chunni, Hunni), nusiaubusių Europą, pavadinimą], barbarai, žiaurūs žmonės.

Hunteris

hùnteris [angl. hunter < hunt — medžioti], didelis jojamasis arklys, auginamas sprt. medžioklei ir lenktynėms su kliūtimis.

Hurijos

hùrijos [arab. hūr — juodaakės], Korane — amžinai jaunos rojaus merginos.

Husarai

husãrai [veng. huszárok], daugelio šalių kariuomenių kavalerijos kariai; naudoti kautis kariuomenės sparnuose, žvalgybai, priešui persekioti ir veiksmams priešo užnugaryje; atsirado XV a. Vengrijoje.

Husitai

husitai [pagal čekų liaudies didvyrio ir reformacijos ideologo J. Huso (ček. Hus; 1371—1415) pavardę], antifeodalinio antikatalikiškojo judėjimo Čekijoje (iš dalies ir Slovakijoje) XV a. I pusėje dalyviai.

Husitizmas

husitizmas [↗ husitai], antifeodalinis antikatalikiškasis judėjimas, vykęs Čekijoje (iš dalies ir Slovakijoje) XV a. I pusėje.

Hvanas

hvãnas, 1953—62 P. Korėjos piniginis vienetas.