Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Haubica

háubica [vok. Haubitze], artilerijos pabūklas su trumpesniu negu patrankos vamzdžiu, šaudantis iškilia trajektorija (per užtvaras).

Haustorijos

haustòrijos [lot. haustor — sėmėjas, siurbėjas]: 1. parazitinių augalų išaugos, kuriomis jie prisitvirtina prie augalo maitintojo ir siurbia iš jo sultis; 2. vienaląsčiai arba daugialąsčiai dariniai, kuriais augalo organai, pvz., gemalas, siurbia maistą iš greta esančių audinių, o samanų sporofitas — iš gametofito; 3. grybienos išaugos, įsiskverbiančios į augalą maitintoją ir siurbiančios iš jo maisto medžiagas.

Havana

havanà [isp. Habana]: 1. tabako rūšis, kilusi iš Kubos; 2. cigaras iš tokio tabako; 3. šviesiai ruda (havanos cigaro) spalva.

Hebė

Hèbė (gr. Hēbē), sen. graikų amžinos jaunystės deivė.

Hebefrenija

hebefrènija [gr. hēbē — jaunystė + phrēn — protas], šizofrenijos forma, dažn. pasitaikanti jauniems žmonėms.

Hebraistika

hebraistika [gr. Hebraios — žydas], mokslas, tiriantis hebrajų kalbą, literatūrą ir tautosaką.

Hebraizmas

hebraizmas, žodis arba posakis, paimtas iš hebrajų kalbos.

Hedonija

hedònija [gr. hēdonē— malonumas, pomėgis], labai maloni savijauta, didžiausio pasitenkinimo jautimas.

Hedonizmas

hedonizmas [↗ hedonija], etikos teorija, teigianti, kad aukščiausias gėris ir žmogaus elgesio dorovinis kriterijus yra malonumas.

Hefaistas

Hefáistas (gr. Hēphaistos), sen. graikų ugnies dievas, kalvystės globėjas.