Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ibiai

ibiai [gr. ibis (vnsk.) < eg.], gandriniai paukščiai Ibididae; gyvena daugiausia tropinio ir subtropinio klimato, juostose.

Ibidem

ibidem [lot.], ten pat (nurodant citatų šaltinius).

Ichneumonas

ichneumònas [gr. ichneumōn]: 1. žinduolis Herpestes ichneumon, kitaip faraono pelė; 2. vabzdys Ichneumon, kurio lervos parazituoja kt. vabzdžiuose.

Ichnologija

ichnològija [gr. ichnos — pėdsakas, liekana + ↗ …logija], mokslas apie iškastinių organizmų gyvybinę veiklą.

Ichtio

ichtio… [gr. ichthys — žuvis], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają, su žuvimis, pvz., ichtiozauras, ichtiologija.

Ichtiofagai

ichtiofãgai [↗ ichtio… + ↗ …fagas], gyvūnai, mintantys daugiausia žuvimis.

Ichtiofauna

ichtiofáuna [↗ ichtio… + ↗ fauna], kurio nors vandens baseino, jo dalies arba tam tikro Žemės geol. laikotarpio žuvų visuma.

Ichtioftirijus

ichtioftirijus, lygiablakstienė infuzorija Ichthyophthirius multifilüs; parazituoja ant žuvų žiaunų, odos epitelio, pelekų; sukelia ligą ichtioftiriozę.

Ichtiokolis

ichtiokòlis [↗ ichtio… + gr. kolla — klijai], žuvų klijai, gaunami iš eršketinių šeimos žuvų plaukomosios pūslės; vart. medicinoje ir technikoje.

Ichtiolis

ichtiòlis [↗ ichtio… + lot. oleum — aliejus], rusvai juodas tirštas skystis, gaunamas iš skalūnų, turinčių iškastinių žuvų liekanų; Δ yra vaistai nuo karščiavimo ir pūlinės infekcijos.