Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Junkeris

jùnkeris [vok. Junker]: 1. buvusioje Prūsijoje — stambus žemvaldys; dvarininkas; 2. Rusijos kariuomenėje XVII—XIX a. I pusėje — puskarininkis, kilęs iš bajorų; 3. 1864—1917 junkerių karo mokyklos kariūnas.

Junona

Junonà (lot. Juno, kilm. Junonis), sen. romėnų deivė, merginų, moterų ir santuokos globėja.

Jupiteris

Jupiteris (lot. Jupiter), romėnų dievų valdovas; dangaus ir šviesos dievas, griausmavaldys.

Jura

jurà [pagal Juros kalnų (V. Europoje) pavadinimą], Žemės geol. istorijos mezozojaus eros II periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Juridinis

juridinis [lot. juridicus — teisminis], teisinis.

Juridizacija

juridizãcija [↗ juridinis], teisinio pobūdžio suteikimas kuriems nors įvykiams arba faktams; perdėtas teisinės reikšmės teikimas kuriam nors klausimui ar reiškiniui.

Jurisdikcija

jurisdikcija [lot. jurisdictio — teisena, teismo procesas]: 1. teismo ar adm. organo teisė teisti, spręsti teisinius ginčus ar klausimus; 2. klausimai, kuriuos kuri nors įstaiga turi teisę spręsti.

Juriskonsultas

juriskònsultas [lot. juris consultus], asmuo, dirbantis įmonėje, įstaigoje, organizacijoje teisės konsultantu.

Jurisprudencija

jurisprudeñcija [lot. jurisprudentio], teisės mokslas.

Juristas

juristas [vok. Jurist < lot. jus (kilm. juris) — teisė], teisiškai išsimokslinęs žmogus, teisininkas.