Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Jehova

Jehovà ↗ Jahvė.

Jehovistai

jehovistai, krikščionių sekta; garbina Jahvę (Jehovą); Jėzų Kristų laiko tik jo valios vykdytoju.

Jena

jenà, Japonijos piniginis vienetas.

Jerėjus

jerejus [gr. hiereus — žynys, šventikas], stačiatikių bažnyčios šventikas.

Jerodiakonas

jerodiãkonas [gr. hierodiakonos < hieros — šventas + ↗ diakonas], ↗ diakono (1) laipsnio vienuolis.

Jersiniozė

jersiniòzė, užkrečiamoji liga, kurią sukelia lazdelių formos bakterijos jersinijos.

Ješibotas

ješibòtas [hebr. ješiba (dgs. ješibot) — posėdis; tarnyba], rabinų ir žemesniųjų žydų dvasininkų seminarija.

Jeter

jeter ↗ žetė.

Jėzuitai

jėzuitai, katalikų vienuolių ordinas.

Jėzuitas

jėzuitas [pagal Jėzaus (lot. Jesus) vardą]: 1. jėzuitų ordino narys; 2*. veidmainys, klastingas ir dviveidis žmogus.