Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Jonizacinis

jonizãcin‖is, fiz. susijęs su jonizacija, pvz., ~ė kamera (prietaisas jonizuojančiajam spinduliavimui tirti pagal jo sukeltą jonų srovę), Δ potencialas (dydis, lygus atomo ar molekulės vienkartinės jonizacijos energijos ir elektrono krūvio santykiui).

Jonizatorius

jonizãtorius: 1. veiksnys, sukeliantis jonizaciją; 2. med. prietaisas jonų koncentracijai ore padidinti.

Jonofonas

jonofònas [↗ jonas + ↗ …fonas], garso ir ultragarso bangų šaltinis, kuriame oro daleles virpina dujose vykstantis vainikinis el. išlydis.

Jonosfera

jonosferà [↗ jonas + ↗ sfera], jonizuota viršutinė aukščiau kaip 50 km) Žemės atmosferos dalis.

Jonoterapija

jonoterãpija [↗ jonas + ↗ terapija] ↗ jontoforezė.

Jonozondas

jonozòndas [↗ jonas + ↗ zondas], Žemės paviršiuje arba dirbtiniame Žemės palydove įrengtas radiotechnikos įrenginys radijo bangų sklidimui ir elektronų koncentracijai jonosferoje tirti.

Jontoforezė

jontoforèzė [gr. ion (kilm. iontis) — einantis + gr. phoresis — nešimas], vaistų leidimas pro sveiką odą nuolatine el. srove (ji sukelia jonų judėjimą).

Jorkšyrai

jorkšỹrai, greitai bręstančių ir labai vislių kiaulių veislė, išvesta Anglijoje, Jorkšyro (Yorkshire) grafystėje.

Jota

jotà [gr. iōta], devintoji graikų abėcėlės raidė J ι.

Jotacija

jotãcija [↗ jota], garso „j” ar „i” atsiradimas prieš balsį po pauzės arba po kt. balsio, pvz., liet. „paieškos” (tariama „pajieškos”), lenkų „jest” (iš sen. slavų „esti”).