Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kalfaktorius

kalfãktorius [lot. calefacto — šildau, kūrenu], kalėjimo prižiūrėtojas, tarnas.

Kalibras

kalibras [pranc. calibre], tam tikras matmuo, forma, rūšis: 1. šaunamojo ginklo vamzdžio kanalo, sviedinio (kulkos) skersmuo; 2. beskalis kontrolės įrankis gaminio matmenų, formos ir elementų padėties nuokrypoms tikrinti; 3. tam tikros formos tarpas tarp dviejų valcavimo velenų.

Kalibratorius

kalibrãtorius [↗ kalibras], įtaisas matavimo prietaisams tikrinti arba jų paklaidai nustatyti lyginimo būdu.

Kalibrometras

kalibromètras [↗ kalibras +↗ …metras], plieninė plokštelė su skylėmis arba išpjovomis vielos, metalo lakštų ir pan. daiktų storiui matuoti.

Kalibruoti

kalibrúoti [pranc. calibrer]: 1. matuoti, tikrinti ko kalibrą; padaryti, kad kas būtų reikiamo kalibro; 2. tikrinti kurio nors matavimo įrankio, prietaiso padalų skalę; 3. mech. apdirbime — apdirbti išorinius arba vidinius paviršius apspaudžiant; 4. skirstyti ž. ū. augalų sėklas ar vaisius į grupes pagal matmenis arba masę.

Kalifaktorius

kalifãktorius ↗ kalfaktorius.

Kalifas

kalifas [arab. chalfa — įpėdinis, vietininkas], musulmonų šalyse vid. amžiais — valdovo, turėjusio religinę ir pasaulietinę valdžią bei laikiusio save pranašo Mahometo vietininku, titulas; Osmanų imperijoje — valdovų titulas; tą titulą turėjęs asmuo.

Kalifatas

kalifãtas: 1. feodalinė teokratinė musulmonų visuomenės organizacijos ir valdymo sistema; arabų feodalinės valstybės, susikūrusios VII a. pr. ir valdomos kalifų, pavadinimas; 2. kalifo valdžia.

Kalifornis

kalifòrnis [pagal atradimo vietos JAV Kalifornijos (California) valstijos pavadinimą], radioaktyvus dirbtinis chem. elementas Cf, atom. Nr. 98.

Kaligrafas

kaligrãfas [↗ kaligrafija]: 1. gražiai, aiškiai rašantis žmogus; 2. psn. dailyraščio mokytojas.