Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kvintetas

kvintèt‖as [it. quintetto]: 1. penkių muz. atlikėjų (vokalistų, instrumentininkų) ansamblis; instrumentiniai ~ai būna styginiai (2 smuikai, 2 altai, violončelė), medinių pučiamųjų, varinių pučiamųjų ir mišrios sudėties (4 styginiai, klarnetas); 2. muz. kūrinys (ar jo dalis) 5 atlikėjams (vokalistams, instrumentininkams).

Kvintilijonas

kvintilijõnas [pranc. quintillion], skaičius, išreikštas vienetu su 18 nulių, t. y. 1018, kai kuriose šalyse — 1030.

Kvintolė

kvintòlė [lot. quintus — penktas], ritminė muz. figūra; vietoj keturių vienodos vertės garsų atliekami penki vienodos vertės garsai; žymima skaitmeniu 5.

Kvirinalas

kvirinãlas [pagal Kvirinalo (it. Quirinale) kalvos Romoje pavadinimą, kur nuo 1947 yra Italijos respublikos prezidento rezidencija], kartais vartojamas Italijos vyriausybės pavadinimas.

Kviritai

kviritai [lot. Quirites], sen. Romoje — oficialus pilnateisių piliečių pavadinimas; iškilmingas romėnų pavadinimas.

Kvislingas

kvislingas [pagal Norvegijos fašistų veikėjo V. Kvislingo (Quisling), padėjusio vokiečiams okupuoti Norvegiją, pavardę], hitlerininkų bendrininkas.

Kvitas

kvitas [lenk. kwit < pranc. quitte (de dettes) — laisvas nuo skolų], oficialus, nustatytos formos raštelis, kad priimti pinigai, dokumentai ar kt. vertybės.

Kvorumas

kvòrumas [lot. quorum (praesentia sufficit) — kurių (dalyvavimo užtenka)], susirinkimo dalyvių skaičius, kuris laikomas būtina sąlyga, kad susirinkimo nutarimai būtų pripažinti galiojančiais.

Kvota

kvotà [lot. quota < quot — kiek]: 1. tam tikras kiekis, dydis, dalis, norma; 2. mokesčio norma, tenkanti tam tikram apmokestinamam vienetui; 3. produkcijos gamybos, realizavimo, eksporto ir importo dalis, tenkanti kiekvienam monopolinio ar kt. junginio dalyviui (įmonei, bendrovei) arba šaliai.