Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kačia

kačià [it. caccia — medžioklė], XVI a. it. dainos rūšis; turi 2 ar 3 balsų kanono formą, apdainuoja medžioklės, buities scenas.

Kačkavalas

kačkavãlas [

Kačuča

kačučà [isp. cachucha], isp. liaudies šokis; panašus į bolero.

Kadastras

kadãstras [pranc. cadastre < gr. katastichon — lapas, sąrašas]: 1. apmokestinamųjų objektų apyrašas ir įkainojimas; 2. ūkinių objektų oficialus sąrašas, kuriame pateiktos ir tų objektų savybės, pvz., ežerų Δ.

Kadencija

kadeñcija [it. cadenza < lot. cado — krintu]: 1. muz. kūrinio ar jo dalies baigiamasis melodinis arba harmoninis darinys; 2. virtuozinis neapibrėžtos trukmės instrumentinio koncerto, operos arijos fragmentas, kurį solistas atlieka be pritarimo, kai kada improvizuodamas; 3. žodžio, frazės arba eilutės pabaiga; 4. krintančioji sakinio, poezijos, kūrinio eilutės arba strofos intonacijos dalis; 5. įstatymo numatytas laiko tarpas kokiam nors valst. organui veikti ar pareigūnui pareigas eiti.

Kadetai

kadètai [rus. K(onstitucionnyje) d(emokraty) — konstituciniai demokratai], Rusijoje — liberalinių monarchistų partija, veikusi 1905—21.

Kadetas

kadètas [pranc. cadet jaunesnysis]: 1. carinės Rusijos ir kai kurių kt. šalių uždaros kar. vid. mokyklos privilegijuotų luomų berniukams (kadetų korpuso) auklėtinis; 2. daugelio užsienio valstybių karo mokyklos kariūnas.

Kadis

kãdis [arab. qadi], musulmonų teisėjas.

Kadmis

kãdmis [gr. kadmeia — cinko rūda], chem. elementas Cd, atom. Nr. 48; blizgantis metalas.

Kadrai

kãdrai [pranc. cadres]: 1. įmonių, įstaigų, organizacijų, darbo šakos pagrindiniai (etatiniai) darbuotojai; 2. valstybės ginkluotųjų pajėgų visas tikrosios tarnybos personalas.