Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Logas

…logas [gr. logos — kalba; sąvoka, mokslas; mintis; apibrėžimas; santykis], antroji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su žmogumi, tiriančiu kurią nors mokslo šaką; sąsają su kalba, žodžiu.

Logicizmas

logicizmas, matematikos pagrindų kryptis, teigianti, kad visą matematiką galima redukuoti į logiką ir laikyti logikos dalimi.

Logija

…logija [gr. logos — žodis, sąvoka, mokslas], antroji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su mokslu.

Logika

lògika [gr. logikē]: 1. mokslas, tiriantis priimtinus samprotavimo būdus; 2. taisyklingas mąstymas, samprotavimų eiga, sveikas protas, vidinis dėsningumas.

Logikas

lògikas, logikos specialistas.

Loginis

lòginis [gr. logikos — protinis, protingas], susijęs su logika, kuris remiasi mąstymo dėsniais.

Logiškas

lògiškas [gr. logikos], susijęs su logika, atitinkantis logikos dėsnius, protingas.

Logismografija

logismogrãfija [gr. logismos — skaičiavimas + ↗ …grafija], dvejybinės sąskaitybos forma.

Logismologija

logismològija [logismos + ↗ …logija], sąskaitybos mokslo teorinė dalis.

Logistas

logistas [gr. logistēs], sen. Atėnuose — komisijos, kontroliavusios visuomeninių kasų išlaidas, narys.