Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Lokautas

lokáutas [angl. lock out], buržuazijos kovos su darbininkų klase forma: kapitalistai uždaro savo įmones ir atleidžia iš darbo darbininkus.

Loko

lòko [it. loco]: 1. sandėrio išlyga, numatanti, kad kaina, kurią nustato prekės pardavėjas, neapima transportavimo išlaidų; 2. užsienio valiutos arba vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandėris, pagal kurį atsiskaitoma grynaisiais biržoje, kurioje sandėris buvo sudarytas.

Lokomobilis

lokomobilis [pranc. locomobile < lot. locus — vieta + mobilis — judamas], jėgainė iš dūmų vamzdžių garo katilo, ant jo sumontuotos garo mašinos ir pagalbinių įrenginių.

Lokomocija

lokomòcija [lot. locus — vieta + motio — judėjimas], žmogaus ir gyvūnų judesių, kuriais jie keičia savo vietą erdvėje, pvz., ėjimas, skridimas, plaukimas, visuma.

Lokomotyvas

lokomotỹvas [pranc. locomotive < lot. locus — vieta + motio — judėjimas], traukos įrenginys glžk. vagonams tempti su šiluminiu (garo mašina, vidaus degimo varikliu, dujų turbina), elektriniu varikliu.

Loksodroma

loksodromà [gr. loxos — kreivas, pasviras + dromos — kelias], sferos ar kito sukimosi paviršiaus spiralinė linija, visus dienovidinius kertanti tuo pačiu kampu.

Lokus

lòkus [lot. locus — vieta], biol. vieta, kurią chromosomoje užima 1 genas (geno Δ).

Lokva

lokvà [< kinų k.], japoninė šliandra — vaismedis arba vaiskrūmis Eriobotrya japonica; kilusi iš Kinijos.

Lolardai

lolárdai [angl. lollards < ol. lollaert(d) —murmantis (maldą)], Nyderlanduose XIV a. — antikatalikiškojo valstiečių ir plebėjų judėjimo dalyviai; judėjimas paplito V. Europoje (ypač Anglijoje).

Lombardas

lombárdas [pagal atsiradimo vietos Italijoje — Lombardijos (Lombardia) pavadinimą], kredito įstaiga, teikianti paskolas už užstatomus daiktus.