Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Loro konto

lòro kònto [it. loro conto — jų sąskaita, jūsų sąskaita], korespondento sąskaita, banko atidaroma korespondento pavedimu išmokamoms arba gaunamoms sumoms įrašinėti.

Lotas

lòtas [ol. lood], navigacijos įtaisas vandens gyliui matuoti iš laivo.

Loterija

lotèrija [it. lotteria], pinigų ar vertingų daiktų lošimas pagal nusipirktus bilietus.

Loto

lotò [pranc. loto < it. lotto], žaidimas spec. kauliukais ir kortelėmis, kuriuose surašyti skaitmenys; stengiamasi kuo greičiau uždengti skaitmenis.

Lotosas

lòtosas [gr. lōtos], daugiametė vandens žolė Nelumbo; paplitęs daugiausia tropinio ir subtropinio klimato juostose; žiedai iki 35 cm skersmens.

Lotsianizmas

lotsianizmas, antidarvinistinė gyvosios gamtos evoliucijos teorija, pagrįsta ol. gamtininko J. P. Lotsio (Lotsy; 1867—1931) pažiūromis; teigia, kad vykstant evoliucijai, rūšys nekinta.

Lotynistas

lotynistas [lot. Latinus — lotynas, lotyniškas], lot. kalbos ir romėnų literatūros bei kultūros tyrinėtojas.

Lotynistika

lotynistika, mokslas, tiriantis lot. kalbą.

Lotynizmas

lotynizmas, žodis arba posakis, paimtas iš lot. kalbos.

Lovelasas

lovelãsas, mergininkas, moterų suvedžiotojas; pagal anglų rašytojo S. Ričardsono (1689—1761) romano „Klarisa” veikėjo Lovelaso (Lovelace) pavardę.