Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Loverdekas

lòverdekas [angl. lower deck], žemutinis laivo denis.

Ložė

lòžė [pranc. loge]: 1. žiūrovų salės dalis; parterio galo ir šonų (benuaro) vietos, atskirtos sienelėmis arba barjerais; 2. masonų terit. organizacija; jų slaptų susirinkimų vieta.

Ložementas

ložemeñtas [pranc. logement — patalpa], atraminis transporto priemonės įtaisas su griebtuvais arba trauklėmis ilgų matmenų kroviniams, mašinoms pritvirtinti.

Lozungas

lòzungas [vok. Losung], šūkis; trumpai, aiškiai išreikšta pagr. idėja, uždavinys, reikalavimas, principas.

Lubinas

lùbinas [lot. lupinus < lupus — vilkas], vienmetis pašarinis augalas Lupinus; naud. žaliajai trąšai.

Lubrikantas

lubrikántas [lot. lubricans (kilm. lubricantis) — darantis slidų, lygų]: 1. tepamasis sąnarių skystis; 2. silpni vidurių paleidžiamieji vaistai.

Lubrikatorius

lubrikãtorius [lot. lubrico — darau slidų, lygų], prietaisas slėgimo būdu automatiškai tiekiantis iš rezervuaro tepalą besitrinančioms mašinų dalims.

Lučizmas

lučizm‖as [rus. luč — spindulys], XX a. pr. rusų dailės kryptis, artima geom. abstrakcionizmui; ~o kūriniai — susikertančių linijų ir geom. plokštumų kompozicijos.

Luditai

luditai [angl. Luddites; pagal pameistrio N. Ludo (Ludd) pavardę; išreikšdamas protestą prieš šeimininko savivalę, jis pirmasis sudaužė mezgimo stakles], pirmųjų stichinių darbininkų bruzdėjimų Anglijoje XVIII a. pab.—XIX a. pr. dalyviai.

Lugubre

lugubre [sk. liugubre; it.], muz. liūdnai, graudžiai.