Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Lukulo puota

Lukùlo puotà, prabangi puota, besaikis lėbavimas; pavadinta pagal sen. Romos karvedį Lukulą (lot. Lucius, Lucinius, Lucullus), kuris garsėjęs didžiule prabanga, turtais ir keldavęs nepaprastai prabangias puotas.

Lumbagas

lumbãgas [lot. lumbago < lumbus — juosmuo + ago — judinu, genu; čia: smeigiu], strėnų skausmo priepuoliai; strėnų gėla.

Lumbalinis

lumbãlinis [lot. lumbalis], juosmeninis.

Lumpenproletariatas

lumpenproletariãtas ↗ liumpenproletariatas.

Lunacija

lunãcija [lot. lunatio], laiko tarpas tarp dviejų Mėnulio jaunačių.

Lunatikas

lunãtikas [lot. luna — mėnulis], nakviša, kitaip ↗ somnambulas.

Lunatizmas

lunatizmas [lot. luna — mėnulis], nakvišumas, kitaip ↗ somnambulizmas.

Lunetė

lunètė [pranc. lunette], tiksliau ↗ liunetė.

Lupa

lupà [pranc. loupe], optinis įtaisas mažiems daiktams stebėti ir matuoti; glaudžiamasis lęšis.

Luperkalijjos

luperkãlijjos [lot. Lupercalia], romėnų šventė, švęsta vasario 15 d. dievo Luperko (lot. Lupercus), kaimenių globėjo, garbei.