Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Lupozoriumas

lupozòriumas [lot. lupus — vilkas], gydymo ir profilaktikos įstaiga, kurioje gydomi sergantys vilklige ligoniai.

Lupulinas

lupulinas [lot. humulus luputus — paprastasis apynys], apynio spurgų žvynų ir apyžiedžio liaukučių sekretas; gelsvi, lipnūs, aitraus kvapo ir kartaus skonio milteliai; vart. farmacijoje, jo dedama į daromą alų.

Lupus

lùpus [lot. lupus — vilkas], vilkligė — odos tuberkuliozės forma.

Lupus in fabula

lupus in fabula [sk. liupus in fabulia; lot.], vilkas pasakėčioje (Terencijus), t.y. pasirodymas to, kuris buvo ką tik paminėtas.

Lutecis

lutècis [pagal lotyniškąjį Paryžiaus (lot. Lutetia) pavadinimą], chem. elementas Lu, atom. N r. 71; metalas.

Lvėja

lvėja, Angolos piniginio vieneto kvanzos šimtoji dalis.

Lyderis

lýderis [angl. leader — vadas, vadovas]: 1. polit. partijos, profsąjungos vadovas; 2. didelis eskadrinis minininkas; laivas, plaukiantis laivų grupės, karavano priekyje; 3. varžybose kitus aplenkiantis, pirmaujantis sportininkas arba komanda; 4. dviračių sporte — motociklininkas, važiuojantis prieš dviratininką.

Lyga

lýga1 [pranc. ligue < lot. ligo — surišu]: 1. asmenų, organizacijų, valstybių susivienijimas, sąjunga; 2. sprt. varžybų klasė (grupė maždaug vienodo pajėgumo komandų, žaidėjų).

Lyga

lýga2 [angl. league], D. Britanijos ir JAV ilgio vienetas, lygus 3 mylioms; reglamentacinė Δ lygi 4,828 km, jūros Δ — 5,56 km.

Lyra

lyrà1 [gr.]: 1. styginis muz. instrumentas; sudaryta iš rezonatoriaus ir prie jo pritvirtintų 2 ragų; dažn. turi 7 stygas; grojama pirštais arba plektru; vartota antikoje; 2. vid. amžiais V. Europoje vartotas strykinis vienastygis muz. instrumentas; 3. styginis muz. instrumentas, panašus į smuiką; 4. ryla (sukamoji lyra) — rankena sukamas styginis muz. instrumentas.