Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Lyra

lyrà2 [gr.], paukštis Menura; gyvena Australijos pietryčiuose; uodega lyros pavidalo.

Lyrika

lỹrika [gr. lyrikos — dainuojamas lyrai akompanuojant]: 1. viena iš 3 pagrindinių (šalia epo ir dramos) grožinės literatūros rūšių — kūriniai (ppr. eiliuoti), perteikiantys individo išgyvenimus, įspūdžius, nuotaikas, mintis (eilėraštis, odė, sonetas ir kt.); 2. lyrizmas, poetiškumas.

Lyrikas

lỹrikas, poetas, rašantis lyrikos kūrinius, lyrikos kūrinių autorius.

Lyrinis

lỹrinis [gr. lyrikos], turintis lyrikos savybių, susijęs su lyrika; švelniai jausmingas, graudus.

Lyrizacija

lyrizãcija, prisodrinimas lyrizmu; suteikimas lyrinių bruožų ne lyrikos žanrų kūriniams, pvz., romano, dramos, portreto (tapybos, skulptūros) Δ.

Lyrizmas

lyrizmas [gr. lyrismos — grojimas lyra]: 1. lyrikos elementai; literatūros ar kitos meno šakos kūrinio nuoširdumas, švelnus jausmingumas, subtilus nuotaikingumas; 2*. nuoširdumas, jausmingumas, švelnumas.