Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Makaronizmas

makaronizmas [pranc. macaronisme]: 1. svetimos k. žodis arba posakis, nepakeistu pavidalu mechaniškai įterptas į kalbą; 2. liaudies k. (prancūzų, italų) žodis arba posakis, vid. amžiais patekęs į lit. lot. kalbą.

Makartizmas

makartizmas [pagal JAV senatoriaus Dž. R. Makarčio (McCarthy; 1909—57) pavardę], JAV XX a. 6 dešimtmečio valdžios ir teismo diskriminacinė politika, priešiška pažangiosioms organizacijoms ir veikėjams.

Maketas

makètas [pranc. maquette]: 1. daikto erdvinės kompozicijos išorės modelis, dažn. mažesnis už patį daiktą; 2. parengiamasis (prieš spausdinant tiražą) knygos, laikraščio, žurnalo pavyzdys.

Maketuoti

maketúoti, daryti maketą, vaizduoti ką maketu.

Maki

maki [pranc. maquis < it. macchia — krūmai]: 1. Prancūzijos Pasipriešinimo judėjimo per II pasaulinį karą partizanai; 2. ↗ makija.

Makiajoliai

makiajòliai [it. macchiaioli < macchia — dėmė], it. tapytojų grupė, kūrusi XIX a. 6—9 dešimtmetyje Florencijoje; reiškė protestą prieš akademizmą, propagavo nacionalinio išsivadavimo idėjas; kūriniai daugiausia pleneriniai.

Makiavelizmas

makiavelizmas, polit. doktrina, tikslui pasiekti rekomenduojanti bet kurias priemones — klastą, veidmainystę, smurtą; cinizmas, moralinių skrupulų neturėjimas; žodis atsirado iš italo N. Makiavelio (Machiavelli), „Kunigaikštyje” (1532) aprašiusio savo epochos polit. praktiką, pavardės.

Makija

mãkija [it. macchia], augalijos tipas — tankūs, 2—5 m aukščio, daugiausia visžalių medžių ir krūmų sąžalynai; būdinga Viduržemio pajūrio šalims.

Makimonas

makimònas [jap. makimono — suvyniotas daiktas], tapyba (kai kada su tekstu) ant popieriaus ar šilko, horizontaliai suvynioto į ritinį; būdingas XII—XIII a. Japonijos ir Kinijos dailei.

Makintošas

makintòšas [angl. mac(k)intosh; pagal škotų chemiko Č. Makintošo (Macintosh) pavardę], neperšlampamo gumuoto audinio apsiaustas.