Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Muziejus

muziẽjus [gr. museion — mūzų šventovė], kultūros švietimo įstaiga, renkanti, sauganti, tirianti ir eksponuojanti gamtos, istorijos, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes.

Muzika

mùzika [lot. musica < gr. musikē (technē) — mūzų menas]: 1. meno šaka, meninius vaizdus grindžianti garsais; tokio meno kūrinys; 2*. malonus, darnus skambesys.

Muzikalus

muzikalùs [lot. musicalis]: 1. geros klausos, gabus muzikai; 2. hormoningas, skambus, melodingas.

Muzikantas

muzikántas [vok. Musikant], muzikos atlikėjas instrumentalistas.

Muzikas

mùzikas [lot. musicus]: 1. muzikos kūrėjas, kompozitorius; 2. muzikos atlikėjas, interpretatorius; 3. muzikos specialistas, žinovas.

Muzikologija

muzikològija [↗ muzika + ↗ …logija], mokslas, tiriantis muziką; nagrinėja muzikos specifiką, raidos dėsnius, ryšius su visuomenės gyvenimo reiškiniais, atlikimo klausimus.

Muzikuoti

muzikúoti [↗ muzika], atlikti muz. kūrinius.

Mūzos

muzos [gr. Musai], sen. graikų 9 deivės, mokslo ir meno globėjos.

Mylia

mylià [angl. mile < lot. milia (passuum) — tūkstantis (dvigubų žingsnių)], nesisteminis ilgio vienetas; sen. Romoje prilygo maždaug 1500 m; Rusijoje (iki 1918) — 7467,6 m; D. Britanijoje ir JAV vartojama sausumos Δ lygi 1609,344 m. tarptautinė jūrų Δ (jūrmylė) lygi 1852 m.