Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Machė

mãchė [pagal austrų fiziko H. Machės (Mache) pavardę], radioaktyviosios medžiagos aktyvumo tūrinės koncentracijos vienetas; 1 machė = 3,64 emano = 3,64 • 10-10 Ci/l (kiurio litrui) = 13,47 • 103Bq/m3 (bekerelių kubiniam metrui).

Machinacija

machinãcija [lot. machinatio — gudrybė], nesąžiningas būdas tikslui pasiekti; nedora gudrybė.

Machinatorius

machinãtorius [lot. machinator — kurstytojas, kėslininkas], žmogus, darantis machinacijas.

Machizmas

machizmas, subjektyviojo idealizmo srovė, realiais laikanti tik pojūčius, mėginanti jungti idealizmą ir materializmą; kūrėjai E. Machas (Mach; 1838—1916), R. Avenarijus (Avenarius; 1843—96).

Machorka

machòrka [rus. machorka]: 1. bulvinių šeimos tabakinis augalas Nicotiana rustica; 2. žemiausios rūšies rūkomasis tabakas—susmulkinti to paties pavadinimo tabako augalo lapai ir stiebai.

Mada

madà [pranc. mode < lot. modus — saikas, būdas, taisyklė, nurodymas]: 1. neilgalaikis tam tikro skonio, tam tikrų modelių drabužių, buities daiktų vyravimas kurioje nors gyvenimo ar kultūros sferoje, trumpalaikis kokio nors reiškinio populiarumas; 2. įpratimas, palinkimas, paprotys.

Madam

madám [pranc. madame < ma — mano + dame— dama, ponia], prancūziškas kreipimasis į ištekėjusią moterį.

Madapolamas

madapolãmas [pagal Indijos miesto Madapolamo pavadinimą], drobinio pynimo medvilninis arba chem. pluošto audinys, panašus į batistą; vart. baltiniams.

Madarozė

madaròzė [gr. madaros — lygus], blakstienų plikimas.

Madera

maderà [pagal Madeiros (port. Madeira) salos Atlanto vandenyne, kur buvo pradėta gaminti, pavadinimą], stiprus spirituotas vynuogių vynas, kuris savitą skonį įgyja laikomas 40—65 °C temperatūroje.