Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Madija

mãdija, vienmetis aliejinis augalas Madia; savaime auga P. Amerikoje; auginama Čilėje, Kalifornijoje, kai kuriose Europos šalyse.

Madistorius

madistorius, puslaidininkinis prietaisas, kurio laisvųjų krūvininkų srautas valdomas išoriniu magn. lauku.

Madjamika

madjãmika [skr. madhjamika — vidurinioji], pagrindinė mahajanos filos. mokykla; susiformavo II—IX a. Indijoje.

Madmuazelė

madmuazèlė [pranc. mademoiselle < ma — mano + demoiselle — panelė], prancūziškas kreipinys į merginą.

Madona

madonà [it. madonna < mia donna — mano ponia]: 1. sen. it. kreipimasis į moterį; 2. krikščionių dievo motina Marija; 3. dailės kūrinys, vaizduojantis krikščionių dievo motiną Mariją (dažnai su kūdikiu ant rankų).

Madreporinis

madrepõrin‖is [it. madrepora < madre — motina + poro — pora], ~iai koralai — jūriniai kolonijiniai duobagyviai, turintys vientisus kalkinius griaučius; tropinio klimato juostos jūrose sudaro koralų rifus ir atolus.

Madrigalas

madrigãlas [it. madrigale < lot. matricale — daina gimtąja kalba]: 1. iš vid. amžių it. dvaro poezijos kilęs lyrikos žanras — trumpas (6—11 eilučių), žaismingas pastoralinio pobūdžio meilės eilėraštis, išradingai šlovinantis damą; 2. muz. žanras; lyrinis vokalinis daugiabalsis kūrinys, kilęs iš itališkų senovinių vienbalsių piemenų dainų; turėjo kelis kupletus, gausiai ornamentuotą melodiką; 3*. moteriai sakomas meilikaujamas pagyrimas, komplimentas.

Maestoso

maestoso [sk. maestozo; it. rimtai], muz. rimtai, iškilmingai.

Maestras

maèstras [it. maestro — mokytojas, meistras], pagarbus muz. mokytojo, kompozitoriaus, muziko virtuozo, dirigento, įžymaus dailininko vardas.

Maestro

maestro [it.] ↗ maestras.