Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Magnetinti

magnètinti, kam nors, pvz., geležiai, suteikti magneto savybių.

Magnetitas

magnetitas [vok. Magnetit < gr. magnētis], stiprių magn. savybių mineralas, sudėtingasis geležies oksidas FeO•Fe2O3; magnetinė geležies rūda.

Magnetizmas

magnetizmas: 1. magneto arba laidininko, kuriuo teka el. srovė, savybė traukti arba atstumti nuo savęs kai kuriuos kūnus; 2. magnetikų magn. savybės ir reiškiniai; mokslas apie juos.

Magnetochemija

magnetochèmija [↗ magnetas + ↗ chemija], mokslas, tiriantis medžiagos magn. ir chem. savybių ryšį.

Magnetodinamika

magnetodinãmika [↗ magnetas + ↗ dinamika], mokslas, tiriantis kintamus magn. reiškinius, pvz., reiškinius, vykstančius periodiškai kintamame magn. lauke.

Magnetoelektrinis

magnetoelektrinis, fiz. rodantis magn. ir el. laukų sąsają, pvz., Δ reiškinys, Δ matuoklis.

Magnetofonas

magnetofònas [↗ magnetas + ↗ …fonas], garso magn. įrašymo ir atgaminimo aparatas.

Magnetografas

magnetogrãfas [↗ magnetas + ↗ …grafas], prietaisas magn. lauko kitimui (magn. variacijoms) registruoti.

Magnetografija

magnetogrãfija [↗ magnetas + ↗ …grafija], ženklų, atvaizdų įrašymas plokštelės, juostos, cilindro feromagnetiniame sluoksnyje, to įrašo išryškinimas ir perkėlimas į popierių (išspausdinimas).

Magnetohidrodinamika

magnetohidrodinãmika [↗ magnetas + ↗ hidrodinamika], mokslas, tiriantis laidžių skysčių ir jonizuotų dujų (plazmos) judėjimą magn. lauke.