Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nabobas

nabòbas [angl. nabob < hindi k. navvab < arab. nuvvab — vietininkai]: 1. Mongolų imperijoje XVII a.) — vietininko titulas; tą titulą turėjęs asmuo; D. Britanijoje ir Prancūzijoje (XVIII a.) — iš kolonijų (ypač Indijos) praturtėjęs valdininkas; 2*. turtuolis, kurio gyvensena pasižymi rytietišku prašmatnumu.

Nacija

nãcija [lot. natio — tauta], žmonių bendrija, susidariusi jų istorijos, kultūros, kalbos, teritorijos ir ek. gyvenimo bendrumo pagrindu.

Nacionalinis

nacionãlinis, susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu.

Nacionalizacija

nacionalizãcija [pranc. nationalisation], privatinės nuosavybės pavertimas valst. nuosavybe.

Nacionalizmas

nacionalizmas [pranc. nationalisme], burž. ideologija ir politika nacionaliniu klausimu, buržuazinė nacionalinių santykių psichologija ir moralė; suabsoliutina tautinį bendrumą, vertina jį neistoriškai, pabrėžia tautinį išskirtinumą.

Nacionalsocialistas

nacionalsocialistas [vok. Nationalsozialist], Vokietijoje — fašistinės nacionalsocialistų partijos, veikusios 1919—45, narys.

Nacistas

nacistas [vok. nazict]: 1. ↗ nacionalsocialistas; 2. nacizmo šalininkas.

Nacizmas

nacizmas [vok. Nazismus < Na(tionalso)zi(ali)smus], Vokietijoje — fašizmo atmaina; fašistinės nacionalsocialistų partijos politika ir ideologija.

Nadyras

nadỹras [arab. nadir — esantis priešais], dangaus sferos taškas, esantis žemiau horizonto, priešingas zenitui.

Nafta

naftà [gr. naphtha], Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis, sudėtingas įv. angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys.