Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nefrologija

nefrològija [↗ nefro… + ↗ …logija], mokslas apie inkstus ir jų ligas.

Nefronas

nefrònas [gr. nephros — inkstas], žmogaus ir stuburinių gyvūnų struktūrinis ir funkcinis inksto vienetas, susidedantis iš kūnelio ir kanalėlio.

Nefropatija

nefropãtija [↗ nefro… + gr. pathos — liga], med. inkstų liga.

Nefroptozė

nefroptòzė [↗ nefro… + gr. pthōsis — nukritimas], inksto nusileidimas.

Nefrosklerozė

nefroskleròzė [↗ nefro… + ↗ sklerozė], inkstų sklerozė — inkstų sukietėjimas ir susiraukšlėjimas dėl jungiamojo audinio išvešėjimo.

Nefrostomas

nefrostòmas [↗ nefro… + gr. stoma — burna], kai kurių bestuburių šalinimo organų (metanefridijų) priekinė dalis; susideda iš piltuvėlio su virpančiomis blakstienėlėmis.

Nefrotomija

nefrotòmija [↗ nefro… + ↗ …tomija], inksto prapjovimo operacija.

Nefrozė

nefròzė [gr. nephros — inkstas], inkstų kanalėlių degeneracinė liga.

Negatyvas

negatỹvas [↗ negatyvus]: 1. fot. atvaizdas, kuriame šviesios daikto dalys yra tamsios, o tamsiosios — šviesios; spalvos atitinka papildomąsias daikto spalvas; 2. skaidrė arba filmas su negatyviniu (atvirkščiuoju) atvaizdu.

Negatyvinis

negatỹvinis: 1. susijęs su negatyvu, atvirkščias tamsių ir šviesių vaizdo vietų atžvilgiu; 2. neigiamas.