Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Najadės

najãdės [gr. naias (kilm. naiados)], sen. graikų mitologijoje — vandens, upių, upelių, šaltinių nimfos.

Naktouzas

naktòuzas [ol. nachthuis], medinė spintelė, ant kurios tvirtinamas laivo kompasas.

Namazas

namãzas [turkų k. namaz < persų k. nämäz], musulmonų rel. apeiga: 5 kartus per dieną kalbama malda, prieš kurią atliekamas ritualinis apsiplovimas.

Nandu

nandù [isp. ñandú < tupių k.], Amerikos strutis Rhea; gyvena P. Amerikoje; medžiojamas; peri ir jaunikliais rūpinasi tik patinas.

Nanizmas

nanizmas [gr. nannos — nykštukas], pernelyg mažas žmogaus augimas (moterys užauga iki 121 cm, vyrai — iki 130 cm).

Nano

nano… [gr. nannos — nykštukas]: 1. pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su labai mažais matmenimis; 2. dalinio fizikos vieneto, 109 kartų mažesnio už sisteminį, sudurtinio pavadinimo I dalis; sutrumpintai žymima n, pvz., 1 nm (nanometras) = 10—9 m.

Nanoplanktonas

nanoplanktònas [↗ nano… (1) + ↗ planktonas], patys mažiausi (< 0,05 mm) planktoniniai organizmai.

Nansenistas

nansenistas, polit. emigrantas, netekęs pilietybės ir gyvenantis svetur su Nanseno pasu (laikinu pažymėjimu, įvestu F. Nanseno iniciatyva).

Naosas

naòsas [gr. naos]: 1. maža sen. graikų šventyklėlė; 2. svarbiausioji sen. graikų šventyklos patalpa (be langų) su dievo skulptūra viduryje.

Napalmas

napálmas [angl. napalm], padegamasis mišinys iš sutirštintų degalų ir įv. priedų.