Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Narkologija

narkològija [↗ narko(tikai) + ↗ …logija], mokslas apie piktnaudžiavimo narkotikais pasekmes ir narkomanų gydymą.

Narkomanas

narkomãnas [↗ narko(tikai) + ↗ …manas], vartojantis narkotikus, sergantis narkomanija.

Narkomanija

narkomãnija [↗ narko(tikai) + ↗ …manija], liga, kuri reiškiasi įpročiu nuolat vartoti narkotikus.

Narkotikai

narkòtikai [gr. narkōtikos — stingdantis, apsvaiginantis]: 1. medžiagos, slopinančios žmogaus ir gyvūnų centrinę nervų sistemą ir sukeliančios narkozę; 2. medžiagos, pvz., hašišas, opijus, alkoholiai, kurių dažnas vartojimas sukelia narkomaniją.

Narkotinas

narkotinas [↗ narkotikai], opijaus alkaloidas; malšina skausmą, migdo, sukelia euforiją.

Narkotinis

narkòtin‖is, sukeliantis narkozę, pvz., ~iai preparatai.

Narkozė

narkòzė [gr. narkōsis — sustingimas], dirbtinis ligonio užmigdymas, kad nejaustų skausmo; sukeliama prieš operaciją, įleidžiant į organizmą narkotinių medžiagų.

Narodnikas

naròdnikas [rus. narodnik — liaudininkas], Rusijoje — XIX a. II pusės nekilmingosios inteligentijos judėjimo dalyvis; narodnikystės skelbėjas ir šalininkas.

Narodnikystė

narodnikỹstė, Rusijoje — XIX a. visuomeninė politinė srovė, valstietiškoji utopinio socializmo atmaina.

Narteksas

nárteksas [gr. narthex — dėžutė], keturkampis atviras arba dengtas sen. krikščionių ir bizantinės šventyklos prieangis.