Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nusas

nùsas [gr. nus — protas, mintis], sen. graikų filosofijoje — dvasia, intelektas, pažinimo galia, pasaulio tvarkos, dėsningumo pagrindas.

Nutacija

nutãcija [lot. nutatio — lingavimas, svyravimas]: 1. laisvai sukančiosi kūno ašies virpėjimas, svyravimas; 2. astr. maži periodiniai Žemės sukimosi ašies (ir dangaus ašies) virpesiai, svyravimai; 3. augalų augančių organų viršūnių sukimasis dėl nevienodo augimo greičio; 4. med. nevalingas galvos lingavimas.

Nutas

nùtas [tot. nochut], vienmetis ankštinis maistinis augalas Cicer arietinum; auga Vid. Azijoje.

Nutrija

nùtrija [isp. nutria], graužikas Myocastor coypus; gyvena P. Amerikos pietuose; dėl vertingo kailio aklimatizuota Prancūzijoje, D. Britanijoje, Jugoslavijoje, JAV, TSRS (ir Lietuvoje).

Nuvistorius

nuvistorius [it. nouvo — naujas + vista — vaizdas], miniatiūrinė elektroninė lempa (triodas, tetrodas), vart. iki 800 MHz dažnio el. virpesiams stiprinti.

Nuvorišas

nuvorišas [pranc. nouveau riche — naujas turtuolis], žmogus, praturtėjęs iš spekuliacijų, iškilėlis.

Nyčizmas

nyčizmas, vok. filosofo F. Nyčės (Nietzsche; 1844—1900) ir jo pasekėjų filos. pažiūros.