Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nautofonas

nautofònas [gr. nautēs — jūreivis + ↗ …fonas], elektroakustinis švyturių prietaisas signalizuoti laivams.

Nautologija

nautològija [nautēs + ↗ …logija], jūreivystės istorijos mokslas.

Nava

navà [lot. navis — laivas], išilginė kulto pastato vidaus erdvės dalis, dažn. tarp presbiterijos ir priebažnyčio (bobinčiaus).

Navacha

navachà [isp. navaja], isp. ginklas — ilgas sulenkiamas peilis.

Navaga

navagà, menkinė žuvis Eleginus navaga; gyvena Arkties vandenyno pakraščiuose nuo Kolos pusiasalio iki Obės įlankos; verslinė.

Navigacija

navigãcija [lot. navigatio — laivyba]: 1. reguliarus susisiekimas vandens keliais (jūrų laivyba, vidaus laivyba); 2. laikotarpis, kada pagal meteor. sąlygas galima laivyba; 3. laivų, skraidomųjų ir kosminių aparatų judėjimo bei padėties erdvėje kontrolės ir orientavimo būdai.

Navigatorius

navigãtorius [lot. navigator — jūrų plaukiotojas] ↗ šturmanas.

Nazalinis

nazãlinis [lot. nasalis], lingv. nosinis.

Nazalizacija

nazalizãcija [pranc. nasalisation <. lot. nasalis — nosinis], lingv. nosinio tembro suteikimas garsui.

Nazalizuotas

nazalizúot‖as, lingv. paveiktas nazalizacijos; kai kuriose kalbose ~i ir nenazalizuoti garsai gali būti laikomi skirtingomis fonemomis, pvz., pranc. kalboje.