Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Nazarėjai

nazarėjai [lot. Nazareus < gr. Nazarēnos — Nazarietis (Jėzaus Kristaus prievardis)], pirmųjų mūsų eros amžių judėjų krikščionių sekta.

Nazaretiečiai

nazaretiẽčiai [vok. Nazarener], vokiečių ir austrų tapytojų grupuotė, kūrusi (daugiausia rel. tematikos kūrinius) XIX a. 2—3 dešimtmetyje Vienoje ir Romoje.

Nazariečiai

nazariẽčiai ↗ nazarėjai.

Neandertalietis

neandertaliẽtis [pagal Neandertalio (Neandertal) vietovės Vokietijoje, kur rasta senovinio žmogaus griaučių liekanų, pavadinimą], senovinis iškastinis žmogaus (paleoantropas), gyvenęs viršutinio pleistoceno epochoje Europoje, Azijoje ir Afrikoje; manoma, kad Δ yra vietinis Homo sapiens porūšis H. s. neanderthalensis, tapęs šalutine žmogaus vystymosi atšaka.

Nearktika

Neárktika, Holarktinės zoogeografinės srities v. dalis, kartais laikoma savarankiška sritimi; apima Š. Ameriką iki Meksikos kalnyno p. ribos, Kanados arktinį salyną ir Grenlandiją.

Nebulinis

nebulin‖is [lot. nebula — ūkas], susijęs su ūku, ūkinis; ~ė hipotezė — kosmogoninė Kanto ir Laplaso hipotezė, aiškinanti Žemės ir kitų Saulės sistemos planetų susidarymą iš dujų ūko.

Nec plus ultra

nec plus ultra [sk. nek plius ultra; lot.]: 1. aukščiausioji riba; 2. nepralenkiamas, geriausias.

Nedas

nèdas [angl. n(eutron) e(xposure) d(ose)], ned, neutroninio spinduliavimo ekspozicinės dozės vienetas; 1 ned= ∙ 10—9C/kg (kulono kilogramui).

Nefelinas

nefelinas [pranc. néphéline < gr. nephelē — debesis], mineralas, šviesus natrio ir kalio aliumosilikatas; aliuminio rūda.

Nefelometras

nefelomètras [gr. nephelē — debesis + ↗ …metras], optinis prietaisas dispersinių sistemų koncentracijai ir dispersiškumui matuoti.