Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Objektyvistinis

objektyvistinis, susijęs su objektyvizmu.

Objektyvizacija

objektyvizãcija [lot. objectivus — susijęs su objektu], padarymas objektyviu, daiktiniu, sudaiktinimas.

Objektyvizmas

objektyvizmas, pasaulėžiūros kryptis, reikalaujanti iš visuomeninių mokslų neutralumo, indiferentiškumo, faktų registravimo be jų socialinio, politinio, ideologinio vertinimo.

Objektyvus

objektyvùs: 1. priklausantis objektui, egzistuojantis už sąmonės ir nuo jos nepriklausomas; 2. bešališkas, be išankstinio nusistatymo; 3. objekto sąlygotas, atitinkantis tikrovę žinojimas.

Obligacija

obligãcija [lot. obligatio — įsipareigojimas, pasižadėjimas], vertybinis popierius, suteikiantis jo turėtojui teisę gauti popieriuje pažymėtą sumą, o iki jos gavimo — reguliarias palūkanas.

Obligatinis

obligãtin‖is [lot. obligatus — įpareigotas], būtinas, privalomas, neišvengiamas, galintis gyventi tik tam tikroje aplinkoje, tik tam tikrose sąlygose, pvz., ~iai parazitai.

Obligatorinis

obligatòrinis ↗ obligatinis.

Obligo

obligo [it. pareiga, įsipareigojimas]: 1. bendro įsiskolinimo vekseliais suma; 2. banko knyga, kurioje apskaitoma asmenų įsiskolinimas pagal diskontuotus vekselius arba žymimi kliento įsiskolinimai pagal banko operacijas.

Obliteracija

obliterãcija [lot. obli(t)teratio — ištrynimas, sunaikinimas]: 1. augalo kai kurių ląstelių susiplojimas arba išnykimas, tarpuląsčių užsikimšimas; 2. med. kurio nors organo, pvz., pleuros, ertmės arba spindžio užsikimšimas, užaugimas.

Obojus

obòjus [pranc. hautbois < haut — aukštas + bois — medis (medžiaga)], medinis pučiamasis muz. instrumentas; tiesus, į galą šiek tiek platėjantis vamzdelis su dvigubu liežuvėliu; diapazonas h — g3.