Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Obolas

obòlas [gr. obolos]: 1. sen. graikų smulki sidabrinė, vėliau varinė moneta; 2. vid. amžių kai kurių Europos valstybių (Prancūzijos, Vengrijos) smulki sidabrinė arba varinė moneta.

Obrogacija

obrogãcija [lot. obrogatio — naujo pasiūlymas], dalinių pakeitimų sename įstatyme padarymas.

Obsceniškas

obscèniškas [lot. obscenus], nepadorus, nešvankus.

Observacija

observãcija [lot. observatio — stebėjimas]: 1. med. žmonių, kurie gali būti įtariami sergą pavojinga užkrečiamąja liga (cholera, maru) izoliavimas ir stebėjimas; 2. plaukiančio laivo geogr. koordinačių nustatymas pagal pakrantės objektus arba dangaus šviesulius.

Observatorija

observatòrija [lot. observator — stebėtojas], mokslo įstaiga, tirianti kosm. objektus (astronomijos Δ), Žemę ir įv. reiškinius Žemėje (magnetinė Δ, meteorologijos Δ, geofizikos Δ).

Observuoti

observúoti [lot. observare], stebėti, sekti.

Obsidianas

obsidiãnas [lot. Obsidianus (lapis) — Obsidijaus akmuo; pagal iškreiptą romėno Obsidijaus pavardę], įv. chem. sudėties stikliška neišsikristalizavusi vulkaninė uoliena; vulkaninis stiklas.

Obskurantas

obskurántas [lot. obscurans (kilm. obscurantis) — užtemdantis], obskurantizmo gynėjas, mokslo, švietimo, pažangos priešas; tamsuolis.

Obskurantizmas

obskurantizmas [pranc. obscurantisme < lot. obscurans (kilm. obscurantis) — užtemdantis], priešiškumas mokslui, švietimui, pažangai, konservatyvių, reakcinių idėjų gynimas; tamsumas, tamsuoliškumas.

Obstipacija

obstipãcija [lot. obstipatio — užkimšimas], vidurių užkietėjimas; prietvaras.