Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Odorologija

odorològija [lot. odor — kvapas + ↗ …logija], kvapų tyrimas, padedantis išaiškinti nusikaltimus.

Odoruoti

odorúoti, suteikti savitą kvapą dujoms ir patalpų orui odorantais.

Ofenzyva

ofenzyvà [pranc. offensive < lot. offensa — smogimas], operatyvinis arba strateginis kariuomenės puolimas.

Oferentas

ofereñtas [lot. offerens (kilm. offerentis) — pasiūlantis], asmuo, darantis ofertą.

Oferta

ofèrta [lot. offerta < offero — siūlau], civilinėje teisėje — pasiūlymas sudaryti tam tikromis sąlygomis sutartį.

Offbeat

offbeat [sk. ofbyt; angl. iš ritmo], nuoroda džiazo muzikos natose, nusakanti, kad frazėje reikia kirčiuoti silpnuosius taktus: antrąjį ir ketvirtąjį.

Oficialas

oficiãlas [lot. oficialis — smulkus valdininkas]: 1. sen. Romoje — valdininkas prie kurio nors aukšto ↗ magistrato (1); 2. katalikų bažnyčioje vid. amžiais — valdininkas prie vyskupo pasaulietiniams reikalams tvarkyti; bažn. teisėjas.

Oficialus

oficialùs: 1. vyriausybinis; 2. tarnybinis; 3. dalykiškas, formalus, pabrėžtinai santūrus.

Oficiantas

oficiántas [lot. officians (kilm. officiantis) — tarnaujantis], padavėjas; žmogus, aptarnaujantis restorano, valgyklos lankytojus, paduodantis jiems valgius.

Oficina

oficinà [lot. officina — dirbtuvė]: 1. atskiras dvaro ansamblio pastatas arba jo reprezentacinių rūmų šoninė dalis, kurioje įrengiama virtuvė, skalbykla bei kitos pagalbinės patalpos, tarnų gyv. kambariai; 2. XV—XVIII a. spaustuvė.