Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Pa

pa [pranc. pas — žingsnis]: 1. šokio judesys (žingsnis); 2. kai kurių baleto terminų, reiškiančių šokį (padekatras, padespanas), šokio žingsnį (pas marcher, pas glisser), baleto sceną (grand pas), komponentas.

Pa de trois

pa de trois [sk. pa de trua; pranc. trijų šokis], choreografinė forma (dažnai baleto dalis); šoka 3 šokėjai (2 šokėjos ir šokėjas; 2 šokėjai ir šokėja, 3 šokėjos).

Pablisiti

pablisiti [angl. publicity], kapit. šalyse — reklama, skelbimas; viešumas, populiarumas.

Pachidermai

pachidèrmai [gr. pachydermos — storaodis], storaodžiai gyvūnai, pvz., dramblys.

Pachidermija

pachidèrmija [gr. pachydermia < pachys — storas + derma — oda]: 1. įgimtas odos sustorėjimas; 2. liga, kitaip ↗ elefantiazė.

Pachiemija

pachièmija [gr. pachys — tankus, tirštas + gr. haima — kraujas], vandens kiekio sumažėjimas kraujyje.

Pachimeningitas

pachimeningitas [gr. pachys — storas + mēninx (kilm. mēningos) — smegenų dangalas], kietojo smegenų dangalo uždegimas.

Pacientas

pacieñtas [lot. patiens (kilm. patientis) — kenčiantis], gydytojo gydomas ligonis.

Pacifikacija

pacifikãcija [lot. pacificatio — taikos darymas]: 1. sukilimo, maišto numalšinimas baudžiamosiomis priemonėmis; 2. taikos padėties grąžinimas, taikingų nuotaikų sukėlimas.

Pacifikatas

pacifikãtas [lot. pacificale < pacifico — sutaikinu), katalikų bažnyčioje — relikvijorius, duodamas tikintiesiems bučiuoti.