Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Panas

Pãnas (gr. Pan), sen. graikų miškų ir ganyklų dievas, piemenų ir medžiotojų globėjas, įvarantis žmonėms baimės.

Panča šila

pánča šila [hindi k.], penki taikaus sambūvio principai: abipusis terit. neliečiamybės ir suvereniteto gerbimas, nepuolimas, nesikišimas į vienas kito vidaus reikalus, lygybė ir savitarpio nauda, taikus sambūvis; suformuluoti 1945 m. Kinijos ir Indijos, vėliau deklaruoti ir kitų tarptautinių susitarimų.

Pančajatas

pančajãtas [hindi k. panjčājat < skr. panjča — penki], Indijoje — taryba, vadovaujanti kastai, bažn. organizacijai, ž. ū. kooperatyvui ar kt. organizacijai; kai kuriose P. Azijos šalyse — savivaldos organas.

Pančas

Pánčas (angl. Punch), anglų lėlių teatro personažas; kuprotas, kumpanosis, atkištu smakru.

Pančenlama

pančenlamà [skr. pančen — didelis protas + tibet. (b)lama — šventikas], antrasis pagal svarbumą (po dalailamos) Tibeto lamaistų dvasininkas.

Panchromatinis

panchromãtin‖is [↗ pan… + ↗ chromatinis], jautrus visoms spalvoms, pvz., ~ė fot. medžiaga.

Panchromatizacija

panchromatizãcija [↗ panchromatinis], fot. medžiagos jautrumo padidinimas visų regimų spalvų šviesai.

Panchromatizuoti

panchromatizúoti [↗ panchromatinis], padidinti fot. medžiagos jautrumą visų regimų spalvų šviesai.

Pandanas

pandãnas [malaj. pandan], vienaskiltis medis arba krūmas, rečiau liana Pandanus; auga R. pusrutulio ekvatorinio, subekvatorinio ir tropinio klimato juostose; lapai iki 4 m ilgio; kai kurios rūšys yra maistiniai, prieskoniniai, pluoštiniai, vaistiniai augalai.

Pandektai

pandèktai [lot. pandectae < gr. pandektēs — visa apimantis] ↗ digestai.