Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Pandemija

pandèmija [gr. pandēmios — visaliaudinis], užkrečiamosios ligos paplitimas keliose šalyse ar net žemynuose; visuotinė epidemija.

Pandemoniumas

pandemòniumas [↗ pan… + ↗ demonas], pragaras; piktųjų dvasių visuma; chaosas, anarchija, maištas.

Pandora

Pandorà (gr. Pandōra), sen. graikų mitų personažas — pirmoji moteris; iš smalsumo, nepaisydama draudimo, atvožė indą, kuriame buvo žmonių nelaimės, ir išleido jas.

Pandoros skrynia

Pandòros skrynia, nelaimių šaltinis; pagal sen. gr. mitų personažą Pandorą.

Pandos

pándos, meškėnai Ailurinae; gyvena Kinijos, Birmos, Nepalo kalnuose, bambukų miškuose.

Pandusas

pándusas [pranc. pente douce — nuožulnus šlaitas], nuožulnuma tarp skirtingo aukščio aikštelių ir patalpų automobiliams, vežimams važiuoti, pėstiesiems eiti; įrengiamas prie tiltų, ligoninių, tarp aukštų daugiaaukščiuose garažuose.

Panegirika

panegirika [gr. panēgyrikos (logos) — iškilminga šlovinamoji kalba]: 1. sen. graikų ir romėnų patriotinė kalba, kurioje aukštinami protėvių žygiai, tautos galybė; 2. šlovinamoji kalba, eilėraštis arba prozos kūrinys, perdėtai aukštinantys kurio nors asmens nuopelnus.

Panegirinis

panegiri‖nis, ~škas, būdingas panegirikai; perdėtai ką nors šlovinantis, pataikūniškas.

Panelis

panèlis [vok. Paneel]: 1. plokščias surenkamas elementas, plokštė; 2. sienos apatinė dalis, apkalta medinėmis lystelėmis, nudažyta ar kitaip apdailinta; 3. ksb. šachtos lauko dalis, esanti vienoje pagrindinio transportinio štreko pusėje ir aptarnaujama atskiro transportinio kasinio; 4. pulto skydas, kuriame sumontuoti kontrolės ir valdymo prietaisai.

Pangenezė

pangenèzė [↗ pan… +↗ …genezė], anglų biologo Č. Darvino sukurta (bet nepasitvirtinusi) hipotezė apie paveldimumo mechanizmą, aiškinanti, kad tėvų požymius ir savybes perduoda palikuonims submikroskopinės materialios dalelės — gemulės, patenkančios į lytines ląsteles iš visų organizmų ląstelių.