Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Paginuoti

paginúoti [pranc. paginer < lot.], numeruoti rankraščio arba knygos puslapius.

Pagoda

pãgod‖a [portug. pagode < skr.], daugiaaukštė bokšto pavidalo budistų kulto relikvijų saugykla arba memorialinis statinys (dažn. ~os aukštus skiria stogeliai su į viršų užriestais kraštais).

Paidocentrizmas

paidocentrizmas [gr. pais (kilm. paidos) — vaikas + ↗ centras], pedagogikos kryptis, mokyklą, auklėjimo, mokymo turinį ir metodus traktuojanti tik iš vaiko pozicijų, jo psichinių savybių, reikmių požiūriu.

Paidokratija

paidokrãtija [gr. pais (kilm. paidos) — vaikas + kratos — valdžia], jaunų žmonių valdžia.

Paisas

páisas, pinigas, kitaip ↗ peisas.

Pajacas

pajãcas [it. pagliaccio]: 1. it. liaudies teatro ir komedijos del arte personažas (Pantalonės tarnas); 2. balagano juokdarys; 3*. pamaiva.

Pajas

pãjas, Indijos (iki 1957) ir Pakistano (iki 1961) pinigas, rupijos.

Pajininkas

pãjininkas, pajaus turėtojas.

Pajolas

pajòlas [pranc. payol], krovininio jūros laivo triumo lentų klojinys (danga).

Pajus

pãjus [turkų k. pay], piniginis arba kitoks turtinis įnašas, kurį įmoka asmuo, stodamas į kooperatinę organizaciją.