Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radioterapeutas

radioterapèutas [↗ radio… + ↗ terapeutas], gydytojas — radioterapijos specialistas.

Radioterapija

radioterãpija [↗ radio… + ↗ terapija], gydymas jonizuojančiuoju spinduliavimu.

Radiotoksemija

radiotoksèmija [↗ radio… + ↗ toksemija], apsinuodijimas radioaktyviomis medžiagomis.

Radiovizija

radiovizija [↗ radio… + lot. visio — regėjimas], neskaidrioje aplinkoje esančių objektų arba neskaidrių objektų vidaus struktūros matomo vaizdo gavimas, panaudojant radijo bangas.

Radiozondas

radiozòndas [↗ radio… + ↗ zondas], balionais iki 30—40 km iškeliamas prietaisas, matuojantis atmosferos slėgį, oro temperatūrą, drėgnumą ir matavimo duomenis perduodantis į Žemę radijo signalais.

Radis

rãdis [lot. radius — spindulys], radioaktyvus chem. elementas Ra, atom. Nr. 88; metalas.

Radistas

radistas, specialistas pranešimams siuntinėti ir priiminėti per radiją.

Radiusas

rãdiusas [lot. radius — rato stipinas, spindulys], geom. spindulys.

Radonas

radònas, radioaktyvus chem. elementas Rn, atom. Nr. 86; inertinės dujos; susidaro, skylant radžiui

Radulė

rãdulė [lot. rado — gremžių, trinu], trintuvė — moliuskų (išskyrus dvigeldžius) raumeningas liežuvėlis.