Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Racija

rãcija [lot. ratio], protingas pagrindas.

Racionalizacija

racionalizãcija [pranc. rationalisation < ↗ racionalizuoti], darbo, gamybos priemonių, metodų, organizavimo tobulinimas, gerinimas.

Racionalizatorius

racionalizãtorius [↗ racionalizuoti], žmogus, tobulinantis kokio nors darbo, gamybos priemones, metodus, organizavimą.

Racionalizmas

racionalizmas [pranc. rationalisme < ↗ racionalus]: 1. gnoseologijos kryptis, laikanti protą autonomišku, galinčiu pažinti tikrovę nepriklausomai nuo patyrimo; 2. pažiūra, laikanti pažinimą racionaliu, nepriklausomu nuo tikėjimo, tradicijų, dogmų; 3. XX a. I pusės moderniosios architektūros krypčių (funkcionalizmo, konstruktyvizmo) stilistinės tendencijos: paprastų, konstruktyvių, funkciškai tikslingų archit. formų, taisyklingo ir racionalaus planavimo akcentavimas ir industrinės statybos būdų bei naujų statybinių medžiagų naudojimas.

Racionalizuoti

racionalizúoti [pranc. rationaliser < ↗ racionalus], gerinti, tobulinti.

Racionalus

racional‖ùs [lot. rationalis — protingas]: 1. protingas, pagrįstas, apgalvotas, tikslingas; aiškiai suvokiamas, išreiškiamas; 2. mat. ~usis skaičius — sveikasis arba trupmeninis skaičius, ~usis reiškinys — algebrinis reiškinys be radikalų, ~ioji funkcija — dviejų vieno kintamojo daugianarių santykis.

Racionas

raciònas [vok. Ration < lot. ratio (kilm. rationis) — sąskaita; suskaičiavimas, suma, sąrašas], davinys, tam tikros sudėties maisto porcija, skiriama tam tikram laikui.

Rada

radà [lenk.]: 1. Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje feodalizmo laikais — liaudies susirinkimas ir taryba, pvz., Perejaslavo Δ; Juodoji Δ; 2. Zaporožės kazokų sueiga.

Radamantas

Radãmantas (gr. Rhadamanthys), Dzeuso ir Europos sūnus, pasižymėjęs protu ir teisingumu; Hade su Eaku ir broliu Minu teisė mirusiųjų sielas.

Radaras

radãras [angl. radar < ra(dio) d(etecting) a(nd) r(anging) — suradimas ir atstumo nustatymas radijo priemonėmis] ↗ radiolokatorius.