Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radas

rãdas [angl. rad < r(adiation) a(bsorbed) d(ose) — spinduliavimo absorbuotoji dozė], rd, jonizuojančiojo spinduliavimo absorbuotosios dozės nesisteminis vienetas; 1 rd = 0,01 Gy (grėjaus).

Raddolcendo

raddolcendo [sk. radolčendo; it. švelninant], muz. švelniai, negarsiai.

Radiacija

radiãcija [lot. radiatio], spinduliavimas.

Radialinis

radiãlinis [lot. radialis], spindulinis, einantis iš vieno centro spinduliais; einantis, veikiantis regėjimo spindulio kryptimi.

Radiantas

radiántas [lot. radians (kilm. radiantis) — spinduliuojantis], dangaus sferos taškas, kuriame susikerta pratęstos meteorų spiečiaus meteorų arba žvaigždžių spiečiaus žvaigždžių trajektorijos.

Radiatorius

radiãtorius [lot. radio — spinduliuoju]: 1. centr. šildymo sistemos prietaisas, sudarytas iš ketinių, plieninių ar keraminių sekcijų su kanalais, kuriais cirkuliuoja karštas vanduo arba garas; 2. vidaus degimo variklio įtaisas aušinamojo skysčio, kuris cirkuliuoja variklio aušinimo sistemoje, temperatūrai pažeminti.

Radijas

rãdijas [lot. radio — spinduliuoju]: 1. būdas elektromagnetinėmis bangomis perduoti ir priimti įv. signalus; 2. garso signalų transliavimas radijo bangomis, kaip masinės informacijos ir propagandos priemonė; 3. informacijos perdavimo ir priėmimo radijo bangomis techn. priemonės; 4. aparatas radijo bangomis perduodamai informacijai priimti.

Radikalas

radikãlas1 [lot. radicalis — šakninis]: 1. mat. ženklas √ šaknies traukimo veiksmui žymėti; 2. chem. grupė, kuri reakcijoje nekisdama pereina iš vieno junginio į kitą, pvz., metilas CH3.

Radikalas

radikãlas2: 1. radikalizmo šalininkas, radikalų partijos narys; 2. esminių, ryžtingų veiksmų šalininkas.

Radikalizmas

radikalizmas [↗ radikalus]: 1. burž. polit. srovė, reikalaujanti reformuoti burž. santvarką, nekeičiant socialinių ekonominių kapitalizmo pagrindų; 2. radikalių metodų gynimas ir naudojimas, dažn. sprendžiant polit. klausimus.