Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiolizė

radiolizė [↗ radio… + ↗ …lizė], medžiagų kitimas nuo jonizuojančiojo spinduliavimo.

Radiologas

radiològas [↗ radio… + ↗ …logas], radiologijos specialistas.

Radiologija

radiològija [↗ radio… + ↗ …logija], mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui ir jo panaudojimą gydymui.

Radiolokacija

radiolokãcija [↗ radio… + ↗ lokacija], radiotechnikos metodai ir prietaisai fiziniams objektams erdvėje susekti, jų koordinatėms stebėti ir judėjimo parametrams matuoti.

Radiolokatorius

radiolokãtorius [↗ radio… + ↗ lokatorius], radiotechninis įrenginys fiziniams objektams erdvėje susekti, jų koordinatėms stebėti ir judesio parametrams matuoti.

Radiometeorografas

radiometeorogrãfas [↗ radio… + ↗ meteorografas] ↗ radiozondas.

Radiometeorologija

radiometeorològija [↗ radio… + ↗ meteorologija], mokslas apie meteor. sąlygų įtaką radijo bangų sklidimui ir apie troposferos tyrimą radijo bangomis.

Radiometras

radiomètras [↗ radio… + ↗ …metras]: 1. prietaisas spinduliavimo (elektromagnetinio, akustinio) stiprumui matuoti; 2. prietaisas jonizuojančiojo spinduliavimo parametrams, pvz., aktyvumui, stiprumui, matuoti.

Radiometrija

radiomètrija [↗ radio… + ↗ …metrija]: 1. fiz. dydžių, kurie apibūdina įv. rūšių spinduliavimo (akustinio, šviesos, jonizuojančiojo) šaltinius ir patį spinduliavimą, matavimas; 2. naudingųjų iškasenų paieškos metodas, pagrįstas gamtinio radioaktyvumo matavimu.

Radionavigacija

radionavigãcija [↗ radio… + ↗ navigacija], laivų, skraidymo ir kosminių aparatų judėjimo ir padėties erdvėje kontrolė ir orientavimas radiotechnikos priemonėmis.