Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiospektrografas

radiospektrogrãfas [↗ radio… + ↗ spektrografas], prietaisas radijo spinduliavimo spektrui tirti.

Radiospektroskopija

radiospektroskòpija [↗ radio… + ↗ spektroskopija], mokslas, tiriantis medžiagos savybes ir sandarą pagal radijo bangų spektrus.

Radiotechnika

radiotèchnika [↗ radio… + ↗ technika], elektrotechnikos šaka, apimanti aukštojo dažnio elektromagnetinių virpesių bei bangų teoriją ir jų naudojimą, ypač signalams perduoti be laidų radijo ryšio, televizijos, radiolokacijos, telemechanikos įrenginiais.

Radiotechnikas

radiotèchnikas, radiotechnikos specialistas.

Radiotelefonas

radiotelefònas [↗ radio… + ↗ telefonas], el. įrenginys garso signalams siųsti ir priimti radijo bangomis.

Radiotelegrafas

radiotelegrãfas [↗ radio… + ↗ telegrafas]: 1. telegrafas, perduodantis pranešimus per radiją ir radiorelinėmis linijomis; 2. įstaiga, kurioje yra įrenginiai radiotelegramoms siųsti.

Radiotelegrafistas

radiotelegrafistas, specialistas pranešimams siuntinėti ir priiminėti radiotelegrafu.

Radiotelegrama

radiotelegramà [↗ radio… + ↗ telegrama], per radiją gautas ir užrašytas pranešimas.

Radiotelemetrija

radiotelemètrija [↗ radio… + ↗ telemetrija], fiz. dydžių matavimo rezultatų perdavimas radijo ryšiu.

Radioteleskopas

radioteleskòpas [↗ radio… + ↗ teleskopas], įrenginys kosminiam radijo spinduliavimui priimti ir tirti.