Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Suspenzorijus

suspenzòrijus [lot. suspensorium < suspensus — pakabintas], med. tvarstis organui pakelti, prilaikyti; pakeltinė, pvz., krūties, Δ.

Sutana

sutanà [pranc. soutane < it. sottana — sijonas], ilgas neapeiginis dvasininko viršutinis drabužis, užsegamas priekyje mažų sagų eile, žema, stačia apykakle; katalikų kunigai dėvi juodą Δ, vyskupai — violetinę, kardinolai — raudoną, popiežius — baltą.

Sutažas

sutãžas [pranc. soutache < vengr. sujtás], virvutė iš skersai sukryžiuotų spalvotų siūlų; vart. drabužių puošybai.

Suteneris

sutèneris [pranc. souteneur], deklasuotas žmogus, dažn. prostitutės išlaikomas vyriškis.

Suti

suti [skr. sat — ištikima žmona]: 1. senovės indų paprotys našlei susideginti lauže su vyro lavonu; 2. susideginanti našlė.

Sutros

sùtros [skr. sūtra — siūlas], filosofiniai, religiniai, moksliniai ir teisiniai (vėliau ir medicininiai) sen. indų traktatai, knygos.

Suvenyras

suvenỹras [pranc. souvenir], atminimui įsigytas (arba gautas dovanų) nedidelis dailus daiktas.

Suverenas

suverènas [pranc. souverain], aukščiausios valdžios turėtojas valstybėje.

Suvereninis

suverèninis ↗ suverenus.

Suverenitetas

suverenitètas [pratic. souveraineté]: 1. valstybės nepriklausomybė — teisė savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus; 2. kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma; 3. kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti socialinę ekonominę sistemą ir valdymo formą.