Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Suverenus

suverenùs: 1. turintis suvereno teises; 2. visiškai nepriklausomas nuo kt. valstybės.

Svaradžas

svarãdžas [hindi k. svarāja — sava valdžia], Indijos nacionalinio išsivadavimo judėjimo programa, raginusi siekti Indijos savivaldos Britanijos imperijos sudėtyje, vėliau — visiškos nepriklausomybės.

Svastika

svãstik‖a [skr. svasti — palaima], kryžiaus pavidalo ženklas su lygiais, stačiu kampu užlenktais galais, vienas sen. Indijos, Kinijos kulto rel. ženklų, saulės, derlingumo simbolis; hitlerininkai padarė ~ą valst. emblema, nacistų skiriamuoju ženklu.

Svingas

svingas [angl. swing — svyravimas, ritmas, polėkis]: 1. XX a. 4—5 d-mečio džiazo stilius; jam būdinga pastoviai pulsuojanti (sinkopinė) ritmika, šio stiliaus kūriniai dažniausiai atliekami didelių orkestrų; 2. viena džiazo išraiškos priemonių: pastoviai pulsuojanti ritmika grindžiama nuolatiniais ritminių akcentų paaukštinimais arba uždelsimais.

Svinguoti

svingúoti, atlikti muz. kūrinį arba šokį ↗ svingo stiliumi.

Svipgeneratorius

svipgenerãtorius [angl. sweep — mostas, nuolatinis judėjimas + ↗ generatorius], svyruojančio, dažnio generatorius — prietaisas, kuriantis aukštojo dažnio el. virpesius, kurių dažnis periodiški kinta pagal tam tikrą, pvz., sinusoidės, dėsnį; vart. daugiausia radioelektroninei aparatūrai derinti.

Svita

svità [pranc. suite]: 1. žymaus asmens, aukšto pareigūno palydovai; palyda; 2. geol. vienodo senumo uolienų sluoksnių kompleksas, susidaręs panašiomis sąlygomis; regioninis stratigrafinis vienetas.

Svopas

svòpas [angl. swap — mainai], centr. bankų atliekamas savo šalies valiutos keitimas į užsienio valiutą, įsipareigojant ją vėl po kurio laiko apkeisti.

Sweet

sweet [sk. svyt; angl. saldus, malonus], džiazo atmaina; būdinga negreitas tempas, malonus skambesys.