Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

šabas

šãbas [jidiš k. šabes < hebr. šabbat — ramybė], septintoji judėjų savaitės diena (šeštadienis), prasidedanti penktadienio vakare ir trunkanti iki saulės nusileidimo šeštadienį; Δ skirtas ilsėtis ir Jahvei garbinti.

šaberis

šãberis [vok. Schaber < schaben — skusti, grandyti], ntk. skutiklis — tribriaunis pjovimo įrankis.

šablonas

šablònas [vok. Schablone]: 1. pavyzdys, pagal kurį masiškai gaminami vienodi daiktai; 2. prietaisas gaminių formai patikrinti; 3. natūralaus dydžio archit. detalės brėžinys; 4*. nuvalkiota išraiškos forma; pavyzdys, kuriuo aklai sekama.

šablonėti

šablonėti, virsti šablonu, banalėti, darytis nuvalkiotu.

šabloninti

šablòninti, daryti šablonišką, nuvalkioti, banalinti.

šabloniškas

šablòniškas, virtęs šablonu, nuvalkiotas, įgrisęs, banalus, nusibodęs.

šabotas

šabòtas [pranc. chabotte], kalimo arba štampavimo kūjo lietas plieninis stovas, į kurį įmontuota pentis.

šachas

šãchas [persų k. šah — karalius, valdovas]: 1. Rytų šalyse — valdovo titulas; tą titulą turintis asmuo; 2. šach. grėsmė, kad kuri nors figūra gali kirsti priešininko karalių.

šachinšachas

šachinšãchas [persų k. šah-in-šah — karalių karalius], Irane — monarcho titulas; tą titulą turintis asmuo.

šachmatai

šachmãtai [persų k. šah — karalius + arab. mata — mirė], 1. sprt. žaidimas — figūrų ir pėstininkų kilnojimas į kvadratus padalytoje lentoje; 2. šachmatų žaidimo priemonių rinkinys.